Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ: Γλέζος: Η μη λειτουργία της Δημοκρατίας φέρνει τα ...

ΒΑΘΥ ΠΡΑΣΙΝΟ: Γλέζος: Η μη λειτουργία της Δημοκρατίας φέρνει τα ...: “Αν αφήσουμε την Δημοκρατία να λειτουργήσει δεν θα έχουμε έκτροπα άλλα διοχέτευση της οργής σε Δημοκρατική διαδικασία. Μη λειτουργία της Δ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: