Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ.)
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ  10   106.77  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.3338932, 210.3804404 – FAX: 210.3338957
                       

                                                                                      ΑΘΗΝΑ 14 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ , Ν.Π.Ι.Δ , Ο.Τ.Α
Δ/νσεις Προσωπικού - ΠληροφορικήςΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση  Ε.Ε  Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Πληροφορικής  (Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ.) η οποία προήλθε από τις εκλογές της 18/11/2010 συνεδρίασε και  συγκροτήθηκε σε σώμα την 29/11/2010 με την εξής σύνθεση :
                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ     
ΖΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠ.ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ- Γ.Λ.Κ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΛ. ΣΤΑΤ.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Υ.ΕΘ.Α
ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν.Α.Τ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο.Α.Ε.Δ
ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΣΧΈΣΕΩΝ
ΜΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗ ΒΙΒΗ
Ο.Α.Ε.Δ
ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ/ΞΗΣ &ΤΡ.
ΥΠ.ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ - Γ.Λ.Κ
ΥΠ.ΠΕΡ.ΕΝ.&ΚΛ.ΑΛ.