Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
_______________________
Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα
Τηλ:2103804404 Fax: 2103304306
e-mail: pasypl@pasypl.gr
http://www.pasypl.gr
Αθήνα: 25/09/2008
Αρ. Πρωτ.:2509/08

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.
Δ/νσεις: Προσωπικού – Πληροφορικής

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ. συνεδρίασε σε ολομέλεια στις 25/09/2008, για την αναπλήρωση θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ.

Πρόεδρος: Κρητικός Κώστας
Αντιπρόεδρος: Γεωργίου Δέσποινα
Γεν. Γραμματέας: Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης
Οργ. Γραμματέας: Μαγραπιδάκη Βιβή
Ειδ. Γραμματέας: Σκολαρίκος Χρήστος
Ταμίας: Μπαλωμένος Στάθης
Έφορος: Ορφανός Γιώργος
Μέλη Δ.Σ.: Ευστρατίου Βασίλης, Ιωαννίδου Ανθή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ