Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
_______________________
Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα
Τηλ:2103804404 Fax: 2103304306
e-mail: pasypl@pasypl.gr
http://www.pasypl.gr
Αθήνα: 25/09/2008
Αρ. Πρωτ.:2509/08

ΠΡΟΣ: Όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.
Δ/νσεις: Προσωπικού – Πληροφορικής

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ. συνεδρίασε σε ολομέλεια στις 25/09/2008, για την αναπλήρωση θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ.

Πρόεδρος: Κρητικός Κώστας
Αντιπρόεδρος: Γεωργίου Δέσποινα
Γεν. Γραμματέας: Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης
Οργ. Γραμματέας: Μαγραπιδάκη Βιβή
Ειδ. Γραμματέας: Σκολαρίκος Χρήστος
Ταμίας: Μπαλωμένος Στάθης
Έφορος: Ορφανός Γιώργος
Μέλη Δ.Σ.: Ευστρατίου Βασίλης, Ιωαννίδου Ανθή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Κινητοποίηση ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
_____________________________
Γλάδστωνος 10 - 10677 Αθήνα
Τηλ: 2103804404 – 2106236610
e-mail:pasypl@pasypl.gr
http://www.pasypl.gr


Αθήνα 28/3/2008
Αρ. Πρωτ.:283/08

Προς: Όλες τις Υπηρεσίες Πληροφορικής Υπουργείων, ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ, ΝΑ, Περιφερειών, ΟΤΑ, Ανεξ. Διοικ. Αρχών
Κοιν: ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΥΠΛ, ΕΕΤΕΜ, Σ.Ε. ΓΓΠΣ (ΚΕΠΥΟ)


ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,


Καλούμε

Όλους τους εργαζόμενους ειδικευμένους υπαλλήλους του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών και ισοτίμων με αυτές, να παραστούν στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 16-4-08 και ώρα 12πμ στο Κτίριο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Χ. Τρικούπη 182 & Λ. Αλεξάνδρας), με σκοπό την άμεση προώθηση της τροπολογίας για το δικαιούμενο και μη χορηγούμενο επίδομα ΤΕ Μηχανικών 3‰ στους ως άνω δικαιούχους.

Τονίζεται ότι η παρουσία όλων των μελών του ΠΑΣΥΠΛ είναι, σύμφωνα με το νόμο 1264/82 και το Καταστατικό, υποχρεωτική και κρίσιμα απαραίτητη για την επιτυχία του σκοπού και της κινητοποίησης.

Την αγωνιστική αυτή Παράσταση – Διαμαρτυρία – Πρόταση έχουν κληθεί να καλύψουν Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ. Η κινητοποίηση θα ολοκληρωθεί με επίδοση Ψηφίσματος και σχετικού Υπομνήματος, συνοδευμένο με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το δίκαιο του αιτήματος, στον αρμόδιο Υπουργό και Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών σας και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων (σχετ. Ν. 1264/82, Ν. 3528/07).
Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την άμεση διαβίβαση του παρόντος.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κρητικός Κώστας Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης