Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
      Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 2103804404 - 6932455999
          e-mail: pasypl@pasypl.gr
              http://www.pasypl.gr

Αθήνα: 16/11/2010
Αρ. Πρωτ.:1611/10
   ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων, Όλα τα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. Νομαρχίες, Περιφέρειες, Σώματα Ασφαλείας, Ανεξάρτητες Αρχές, ΑΕΙ-ΤΕΙ
             Δ/νσεις: Διοικητικού & Πληροφορικής
ΚΟΙΝ.: ΑΔΕΔΥ
 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά τις αρχαιρεσίες  της 11/11/2010, για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ., το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε ολομέλεια στις 16/11/2010 και συγκροτήθηκε με μυστική ψηφοφορία σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Ν.1264/82, ως εξής:
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΠΛ. 2010-2013

Πρόεδρος :
 Κρητικός Κώστας
Αντιπρόεδρος :
 Σκολαρίκος Χρήστος
Γεν. Γραμματέας :
 Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης
Οργ. Γραμματέας :
 Γεωργίου Δέσποινα
Ειδ. Γραμματέας :
 Μαγραπιδάκη Βιβή
Ταμίας :
 Μπαλωμένος Στάθης
Έφορος :
 Ευστρατίου Βασίλης
Μέλη Δ.Σ. :
 Μανουρά Γεωργία
 Σταθοπούλου Βάσω
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π.Ο.ΣΥ.ΠΛ. 2010-2013
Κρητικός Κώστας, Σκολαρίκος Χρήστος, Μπαλωμένος Στάθης, Μαγραπιδάκη Βιβή, Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης, Μανουρά Γεωργία, Ευστρατίου Βασίλης, Δέρβας Δημήτρης, Γεωργίου Δέσποινα, Ξενούλη Αντωνία, Σταθοπούλου Βάσω.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΡΗΤΙΚΟΣΚΩΣΤΑΣ
        ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ