Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Γ. Σ. ΠΑΣΥΠΛ 
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

___________________________________________________________________

  Δ/νση: Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα                                           Αθήνα 9/11/2011                                            
Τηλ.:210.3804404  e-mail:pasypl@pasypl.gr                                Αριθ. Πρωτ: 911/11                  
                 http://www.pasypl.gr                                                         

 Προς: Όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ν.Α., ΟΤΑ

          Εργαζόμενους στην Πληροφορική

Κοιν.: Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού

 ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν. 1264/82, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
και καλούμε όλα τα μέλη μας να παραστούν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2.  Εξέλιξη Αιτημάτων – Διεκδικήσεων
3.  Κριτική και έγκριση απολογισμού
4.  Προγραμματισμός Δράσης
5.  Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών


Η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Εκλογή Αντιπροσώπων Υπηρεσιών θα γίνουν στις 25 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του ΕΒΕΑ, οδός Ακαδημίας 7-9 (Σύνταγμα) Αθήνα.

Οι υποψηφιότητες για τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών υποβάλλονται την ίδια ημέρα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, η έγκαιρη συμμετοχή όλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική και απαραίτητη ώστε να έχουμε απαρτία, να γίνει γόνιμος διάλογος για το  διεκδικητικό πλαίσιο και να εκλέξουμε τους Αντιπροσώπους Υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό έχει ζητηθεί, από όλες τις Υπηρεσίες, άδεια απουσίας των μελών του ΠΑΣΥΠΛ.

Η οικονομική τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει απαραίτητα έως την Γ.Σ. Επίσης βάσει της νομοθεσίας για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις κανένα μέλος δεν πρέπει να ψηφίσει για άλλη Ομοσπονδία καθόσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου μας προκειμένου να διεκδικήσει αποτελεσματικά το πλαίσιο αιτημάτων μας.


                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                            ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ